Elõadás

Elõadásaink igen változatos témákban kerülnek meghirdetésre. Azonban témától és terjedelmektõl függetlenül mindig az interaktív formát követik, mint a monologikus szóbeli közlési módszert.

 

Workshop

Workshopjaink elsõsorban tapasztalatcserére, másodsorban ismeretek megosztására szolgáló találkozók. Interaktív jellegébõl fakadóan intenzív véleménycserét tesznek lehetõvé a résztvevõk számára. Kis létszámban biztosítja a résztvevõknek az élményszerû tanulást, a gyakorlati munkák során.

 

Csoportfoglalkozás

Keretszerû tematikával rendelkezõ, a tématerülettõl függõen egy vagy több alkalomból álló foglalkozás.

 

Konferencia

Olyan elõre meghatározott programtervvel bíró rendezvény, mely során nagyban számítunk a hallgatóság véleményére, pillanatnyi reakcióira. Konferenciáink rendszerint egész naposak és az elõadások párhuzamosan kerülnek megrendezésre. Ezáltal lehetõség van a több program közül a számunkra leginkább relevánsat kiválasztani.

 

Egészségnap

Egy vagy több tématerülethez kapcsolódó élményszerû, tapasztalati úton való ismeretszerzésre is lehetõséget biztosító egész napos rendezvény

 

Családi nap